• RSS Tulisan Terbaru

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Beliau adalah seorang imam salafi, hujjah atsari, mujtahid, faqih, tsabat, da’i besar. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Abdurrahman Aali Baz, dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah tahun 1330 H. Beliau menderita sakit mata sehingga lemah penglihatannya pada tahun 1346 H. Kemudian matanya menjadi buta pada tahun 1350 h. Tetapi Allah menggantinya dengan kepandaian yang luas dalanm agama serta kesempurnaan rasa ridha dan kepasrahan kepada rabb semesta alam.

Sudah dimaklumi oleh setiap orang yang memperhatikan, bahwa syaikh Abdul Aziz bin Baz adalah seorang yang luas ilmunya, penuh kebijaksanaan, banyak karya-karyanya, penuh kegiatannya, sangat tekun, tidak lemah, tidak lesu dan tidak bosan. Selalu berdzikir kepada Allah, baik akhlaknya, tawadhu’, sangat takut kepada Allah, banyak memerintahkan kebaikan dan banyak melarang kemungkaran. Berda’wah kepada Allah dengan ilmu, tegas terhadap ahli bid’ah, sangat ingin memurnikan tauhid, tidak meninggalkan suatu kesempatan pemurnian tauhid kecuali dipergunakannya dengan memerangi syirik dengan berbagai macamnya. Tidak menjumpai celaan orang yang mencela agama dan sunnah kecuali beliau segera cepat membantahnya dan menyangkal dengan menggunakan ilmu dan hikmah, bukan sekadar dengan semangat dan emosi. Oleh karena itu hati-hati telah bersatu untuk mencintainya dan akal sehat telah berkumpul untuk menghormatinya dan memuliakannya .

Beliau mulai belajar dan mencari ilmu sejak kecil, telah hafal al-Qur’an sebelum baligh, mengambil ilmu-ilmu agama dan bahasa arab sejak kecil dari sejumlah ulam-ulama besar Nejed dan lain-lain. Diantaranya Syeikh Abdul Aziz Aali, Syaikh Sa’ad bin Hamad bin Atiq, Hakim di kota Riyah, Syaikh Hamad bin Faris, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali, dan yang terakhir ini adalah guru beliau yang utama dan yang terbesar.

JABATAN-JABATAN YANG PERNAH DIDUDUKINYA

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah menduduki jabatan-jabatan ilmiyah yang tinggi diantaranya:

1.    Jabatan qadhi di kota Kharj tahun 1357 H.

2.    Diangkat sebagai guru di Ma’had Ilmi di Riyadh tahun 1372 H dan guru di kuliyah Syari’ah tahun 1373 H.

3.    Diangkat sebagai na’ib rais (wakil rektor) Jami’ah Islamiyah di Medinah pada tahun 1381 H.

4.    D  iangkat sebagai rektor Jami’ah Islamiyah dpada tahun 1390 h.

5.    Diangkat sebagai mufti umum di Kerajaan Arab Saudi .

Disamping jabatan-jabatan tersebut beliau juga menjadi:

1.    Anggota Haiatu Kibari al-Ulama di Kerajaan Arab Saudi.

2.    Pimpinan tertinggi Lembaga Masjid Sedunia.

3.    Pimpinan al-Majma al-Fiqhi al-Islami yang bernaung di bawah Rabithah al-‘Alami l-Islami.

Serta masih ada lagi jabatan lain yang beliau pegang.

KARYA-KARYA BELIAU

Beliau banyak menulis buku-buku yang bermanfaat,demikian pula dengan ceramah-ceramah dan pembicaraan-pembicaraanya melalui surat-surat kabar dan media siaran lainnya. Karya-karya beliau yang masyhur diantaranya:

1.    At-Tahqiqu wal-Idhahu li Katsirin min masaili al-Hajji wa az-Ziarah.

2.    At-Tahdziru min al-Bida’.

3.    Risalatani fi az-Zakat wa ash-Shiyam.

4.    Al-qidatu ash-Shahihah wa ma Yudhaadduha

5.    Wujubul-‘Amali bi Sunnatir-Rasul wa Kufru man Ankaraha.

6.    Al-Fawaid al-Jaliyyah min al-Mabahits al-Fardhiyah.

7.    Ad-Da’wah ilallah wa Akhlak ad-Du’at.

8.    Wujubu Tahkimi Syar’illah wa nabdzu ma Yukhalifuhu.

9.    Hukmu as-Sufur wa al-Hijab wa Nikah asy-Syighar.

10. Naqdhul-Qaumiyyah al-Arabiyyah.

11. Al-Jawabul Mufid fi Hukmit-Tashfir.

12. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab : Da’watuhu wa Shiratuhu.

13. Tsalatu ar-Rosail fish-Sholat.

14.       Hukmu Islam fiman Thaa’ana fi al-Qur’an, wa fi rosulillah.

15.       Hasyiyah ‘ala Ajzai min Kitab : Fathil Bari Syarah al-Bukhari.

16.       Iqamatil barahin ‘ala Hukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Shaddaqa al-Kahanata wal-‘Arraafin.

17.       Al-Jihad fi Sabilillah.

18.       Al-Durus al-Muhimmah li-‘Aammatil -Ummah.

19.       Majmu’ al-Fatawa hingga sekarang telah terbit delapan jilid.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: